בקשת מילגה

מרחב מודעות – המרכז לפיתוח התודעה, מבקש לאפשר לכל אדם המבקש לעצמו חיי מודעות, לפתח את היכולות המטא קוגנטיביות המצויות בתודעתו, בדרכו לייצר לעצמו גן עדן.

הענקת מלגות סיוע

 • חלוקת המלגות נקבעת על-פי מדד טיפוח המבקש להעצים את מבקשי המילגות, ולא להנציח את מצבם.
 • גובה המילגה יהיה עד ל- 50% עפ"י קריטיריונים מוסכמים בידי הנהלת מרחב מודעות.
 • לטובת מלגת סיוע תידרש/י להעביר תלוש משכורת אחרונה ותדפיס בנק של 3 החודשים האחרונים.

מטרת המלגות לאתר את הפוטנציאלים המתאימים ביותר לחיים בשיטת המטאיזם ולמנף את הכלים הנלמדים בקורסים השונים.
ובו זמנית לרתום את הנתרמים, לתרום חזרה לחברה. לפיכך מלגות סיוע יחייבו בפעילות חברתית בתמורה למלגה.

הענקת מלגות מחקר

מרחב מודעות – המרכז לפיתוח התודעה, מעוניין לעודד מחקר שיקדם את המטאיזם בארץ ובעולם.
לשם כך יעניק המרחב בכל שנה מלגות לימודים לחברים העוסקים במחקר מקצועי.

קריטריונים לקבלת מלגת מחקר:
1. מחקר מאושר ע"י מוסד אקדמי או בריאותי מוכר
2. נושא העבודה
3. מסגרת המוסד בו נערכת העבודה

מטלות והתחייבויות מבקש המלגה:
מבקש המלגה מתחייב לפרסם את עבודתו באחד מהביטאונים הרלוונטים ולהשתתף בהרצאה בכנס או יום עיון להצגת עבודתו.


  כןלא
  כןלא


  נשוי/אהרווק/הגרוש/האלמן/ה


  כןלא
  כןלא

  יש לשלוח תלוש משכורת אחרונה ותדפיס חשבון בנק מ-3 החודשים האחרונים למייל: [email protected]


  בקשות מלגה ללא המסמכים המבוקשים לא יידונו.

  X
  X