תודה. נרשמת בהצלחה.

 

לחצו כאן למילוי שאלון התאמה לקבלת אישור סופי על השתתפות בסדנא