תודה על הרשמתך. מומלץ להכניס ליומן, לשריין את השעות 18:00-22:00

ולשמור את הלינק כניסה לאירוע במקום נגיש

תזכורת תשלח בסמוך לאירוע.

להתראות בקרוב!!

פריידי, אלימור וכל המשפחה

 

X
X